W dniach 20 i 21.04.2013r. Grupa Miłosierdzia Bożego istniejąca przy klasztorze OO. Bernardynów zorganizowała pielgrzymkę do Lichenia i Częstochowy. Pragnęliśmy stanąć przed ukochanym wizerunkiem Niepokalanej Królowej Polski, by zaprosić Ją do bycia razem z nami w codziennych zmaganiach. Chcieliśmy jeszcze raz powiedzieć naszej i łaskawej Matce że jesteśmy przy Niej, pamiętamy i czuwamy.

Czytaj więcej...

W sobotę 16.02.2013r. istniejąca przy klasztorze Grupa Miłosierdzia Bożego uczestniczyła w Dniu Skupienia.

O godz.10.00 adoracją Najświętszego Sakramentu rozpoczęliśmy nasze duchowe zjednoczenie ze Stwórcą, zawierzając siebie samych i nasze rodziny Bożej Opatrzności. Poprzez modlitwę o. Lucjusz prowadził nas po najważniejszych obszarach życia wymagających przebaczenia.

Czytaj więcej...

Na przestrzeni kilku tygodni odbywały się w naszym klasztorze Spotkania Opłatkowe Anno Domini 2013. Poszczególne Wspólnoty działające przy naszym klasztorze wybierały termin spotkania, jak również jego form ę i przebieg.     Pomysłowością wykazała się Grupa Oazowiczów  ,,Seniorów", która nie tylko przygotowała spotkanie lecz również Wieczór kolęd w kościele. Po raz pierwszy od dłuższego czasu  u Bernardynów znów zabrzmiała gitara, usłyszeliśmy krzypce, jak też inne instrumenty. Ponadto mogliśmy oceniać piękno śpiewu ludzi, którzy serce i czas włożyli w przygotowanie wystąpienia. Więcej mogliśmy razem z nimi śpiewać kolędy i łączyć się w uwielbianiu Pana, który stał się Bogiem - Człowiekiem i zamieszkał wśród nas.

Czytaj więcej...