Na początku tego artykułu - sprawozdania- należy zaznaczyć, że w tych salkach od wielu, wielu lat spotykały się i spotykają grupy działające przy klasztorze. Do których należą:
Franciszkański Zakon Świeckich, Rodzina Maryi, Asysta Maryjna,
Franciszkańska Unia Misyjna, Oaza- Wspólnota Totus Tuus, Ministranci i od kilku lat Grupa Bożego Miłosierdzia. Niektóre z przychodzących osób Wspólnoty Totus Tuus zauważyły,
że pomieszczenia w których spotykały się kilkanaście lat temu wciąż są takie same. Dlatego lekko zasugerowały, aby je odnowić, unowocześnić i umeblować. Pierwszym zwiastunem zaprogramowanych prac w salce duszpasterskiej przy kościele była przeprowadzona w maju wymiana okien. Pracę tę wykonała firma pana Zająca ze Skrzydlnej. Kolejnym krokiem było malowanie sufitu, ścian, drzwi.
Przy okazji malowania przeniesiono:
a) zbiór książek i materiałów duszpasterskich do klasztornej biblioteki
b) uporządkowano stroje Asysty Maryjnej
c) naprawiono poniszczone przedmioty
d) zakupiono nowe krzesła, stoliki oraz wykładzinę na podłogę
Sprzątania pomieszczeń podjęli się członkowie Wspólnoty Totus Tuus i wywiązali się z tego zadania bardzo dobrze. Wypada w tym miejscu zaznaczyć, że w odnowionych pomieszczeniach odbyło się już kolejne spotkanie Wspólnoty, ale o nim i o przyszłych planach będzie kolejny artykuł.
Na początku tego artykułu - sprawozdania- należy zaznaczyć, że w tych salkach od wielu, wielu lat spotykały się i spotykają grupy działające przy klasztorze. Do których należą: Franciszkański Zakon Świeckich, Rodzina Maryi, Asysta Maryjna, Franciszkańska Unia Misyjna, Oaza- Wspólnota Totus Tuus, Ministranci i od kilku lat Grupa Bożego Miłosierdzia. Niektóre z przychodzących osób Wspólnoty Totus Tuus zauważyły, że pomieszczenia w których spotykały się kilkanaście lat temu wciąż są takie same. Dlatego lekko zasugerowały, aby je odnowić, unowocześnić i umeblować. Pierwszym zwiastunem zaprogramowanych prac w salce duszpasterskiej przy kościele była przeprowadzona w maju wymiana okien. Pracę tę wykonała firma pana Zająca ze Skrzydlnej.

Czytaj więcej...

Radosne ,, Te Deum" wyśpiewał w niedzielę 30.06.2013r. podczas Mszy św. o godz. 11.30. Czcigodny Jubilat O. Bazyli Krukowski wraz z kapłanami z Prowincji na czele z Ojcem Prowincjałem Jarosławem Kanią i jego sekretarzem O. Kajetanem Kowalskim oraz współbraćmi z Tarnowskiego klasztoru. W sumie w koncelebrze uczestniczyło 13 kapłanów.

Czytaj więcej...

W dniach 27 – 28 kwietnia u stóp matki Bożej Kalwaryjskiej stanęła grupa oazowa z lat 80 i 90 która wznowiła swoja działalność przy Klasztorze OO. Bernardynów.

Celem pielgrzymki był powrót do „źródeł”, gdzie swoje pierwsze kroki, jako Oaza stawiali członkowie tej grupy. Tam również grupa przyjęła nazwę Totus Tuus, w duchu jedności z naszym wielkim Papieżem Janem Pawłem II, Który również to Maryjne Sanktuarium tak bardzo ukochał.
Członkowie grupy chcieli pokłonić się Kalwaryjskiej Pani w podziękowaniu za wszystkie otrzymane łaski i szukać duchowego umocnienia w dalszym życiu.

Czytaj więcej...