W sobotę 16.02.2013r. istniejąca przy klasztorze Grupa Miłosierdzia Bożego uczestniczyła w Dniu Skupienia.

O godz.10.00 adoracją Najświętszego Sakramentu rozpoczęliśmy nasze duchowe zjednoczenie ze Stwórcą, zawierzając siebie samych i nasze rodziny Bożej Opatrzności. Poprzez modlitwę o. Lucjusz prowadził nas po najważniejszych obszarach życia wymagających przebaczenia.

Następnie rozpoczęła się konferencja na temat pokuty i grzechu. Później mieliśmy możliwość osobistej adoracji Najśw. Sakramentu, a także skorzystania ze Spowiedzi świętej. O godz. 12.00. odmówiliśmy wspólnie Anioł Pański, a następnie rozważaliśmy Tajemnice Światła Różańca Świętego. Przed Drogą Krzyżową o 13.30. mogliśmy umocnić nasze ciała, o co zadbała Danusia. Rozważania o cierpiącym Zbawicielu umacniały nasze przekonania i dodawały pewności, że mimo naszej nędzy i rozlicznych słabości, jesteśmy kochani przez Boga miłością Odwieczną i bezgraniczną. Centralnym punktem, tych wielu wewnętrznych przeżyć była Msza św.  sprawowana o godz.15.00. przez naszego opiekuna o. Lucjusza. W czasie Eucharystii, mogliśmy złożyć Bogu dziękczynienie za ten Opatrznościowy Dar pełen Bożych łask.

Uwieńczeniem tego cudownego dnia było ucałowanie Relikwi bł. Jana Pawła II.
Dziękujemy Bogu za te piękne chwile. Czciciele Bożego Miłosierdzia.