"Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” -  tymi słowami jesteśmy rokrocznie wprowadzani w okres Wielkiego Postu. Nawrócenia potrzebuje każdy z nas. Niezależnie czy jest kapłanem, lekarzem, siostrą zakonną czy wdową. Każdy jest zobowiązany do uświęcania swego życia.

Pomocą w przemianie są między innymi nabożeństwa tego okresu: spowiedź, dobre postanowienia. Zachęcamy do podejmowania czynów przemiany i jednocześnie przypominamy, że dla dobra wiernych w naszym kościele porządek nabożeństw nie ulega zmianie. Stąd zapraszamy na Drogę Krzyżową we wtorek i piątek o godz. 17.30. oraz w piątek po Mszy św. o godz. 6.30. Gorzkie Żale w niedzielę o godz.17.15. Zachęcamy też do spowiedzi i przypominamy, że każdego dnia dyżur mamy w konfesjonale od godz.10.30 – 12.00 i od 15.30 – 17.00 ponadto spowiadamy podczas Mszy św.

Życzymy owocnego przeżycia tego szczególnego czasu.