Od kilku już lat jedenastego lutego nasz Franciszkański Wieczernik wypełnia się o godzinie 9.00. wiernymi, którzy przychodzą tu – jak to mówią – na swoją Mszę św. O tej to godzinie i tego szczególnego dnia w Święto Matki Bożej z Lourdes spotykają się chorzy, starsi i ci wszyscy,którzy pragną uczestniczyć w uroczystej Mszy św. i nabożeństwie z okazji Światowego Dnia Chorych.

Tegoroczne spotkanie było wyjątkowe: nie tylko ze względu na liczbę wiernych uczestniczących we Mszy św. i przystępujących do Komunii św., ale również na przebieg nabożeństwa, które było po Eucharystii. Podczas nabożeństwa wierni mogli stanąć indywidualnie przed Chrystusem w Najświętszym Sakramencie i wypowiedzieć swoje radości i bolączki. Przez kilka sekund patrzyli na Chrystusa. Były osoby, które w postawie klęczącej to czyniły, jak również i te które stały przed Nim. Po chwili modlitwy kapłan mocą Chrystusa błogosławił każdą osobę indywidualnie. Błogosławieństwo trwało kilka sekund, ale uczestnicy nabożeństwa mówili że było to dla nich najważniejsze spotkanie i pozostanie na długo w pamięci.