Drugiego Lutego w Święto Ofiarowania Pańskiego przypada również Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Ustanowił ten dzień papież Jan Paweł II w 1997roku.
Papież chciał w ten sposób wyrazić wdzięczność osobom żyjącym w zakonach, zgromadzeniach i instytutach życia konsekrowanego, jak również pobudzić do refleksji

Kościoła powszechnego nad darem życia poświęconego Bogu. O wdzięczności między innymi mówił kaznodzieja podczas tegorocznej homilii świątecznej w naszym franciszkańskim kościele. Kaznodzieja zwrócił uwagę na to jak wielkim darem dla Wspólnoty i Kościoła jest każdy z tarnowskich zakonników.

Na koniec poprosił wiernych, by się modlili o mądrość i potrzebne dary dla osób konsekrowanych, jak również prosili o nowe powołania.