,,Posypmy głowy popiołem,
Uderzmy przed Panem czołem
Zapustne śmiechy na stronę,
Cierniową wijmy koronę”.


Z radością oznajmiamy, że w Środę Popielcową wiele sióstr i wielu braci z różnych miejsc Tarnowa i z pobliskiej okolicy przybyło do naszej świątyni, by uczestniczyć w Eucharystii połączonej z obrzędem posypania głów popiołem.

Czytaj więcej...

W sobotę 11.02. 2012 r. w godzinach przed południowych a dokładnie o godz..9.00 nasz kościół wypełniła grupa osób w podeszłym wieku. Przybyli oni do nas po to by uczestniczyć we MSZY ŚW. i przyjąć Sakrament Namaszczenia Chorych oraz uroczyste indywidualne błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.

Czytaj więcej...

,,Być powołanym do życia konsekrowanego, to znaczy mieć serce rozpalone ogniem darmowej i nie zasłużonej Bożej miłości."
                                                              [ Z Listu biskupów polskich na Światowy Dzień Życia Konsekrowanego]

 

Drugiego lutego obchodzony jest Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. W tym roku przypada już szesnasty taki dzień. Przedstawiciele naszej zakonnej wspólnoty tego dnia w odpowiedzi na zaproszenie ks. bp. administratora Wiesława Lechowicza wzięli udział w uroczystej Eucharystii w tarnowskiej bazylice katedralnej. Podczas Mszy św. osoby konsekrowane odnowiły swoje śluby, a ks.Biskup w czasie kazania zachęcał do modlitwy za powołanych jak również wyraził wdzięczność za różnorodną posługę zakonów i zgromadzeń dla dobra diecezjan.

Czytaj więcej...

Spotkania opłatkowe wtopiły się w tradycję naszego klasztoru. W tym roku wszystkie grupy modlitewne spotkały się w niedzielę 15 stycznia, by w duchu modlitwy połamać się opłatkiem. Wśród uczestniczących byli przedstawiciele następujących grup działających przy naszym klasztorze: FZŚ, Unii Misyjnej, Rodziny Maryi.
 
 
 
 
 

Spotkanie rozpoczęlo się Mszą św.koncelebrowaną, której przewodniczł Asystent FZŚ o. Ewodiusz Bylica, współkoncelebransami byli: o.Tymoteusz i o. Lucjusz. Kazanie wygłosił o.Franciszek Rydzak. Kaznodzieja w swoim słowie mówił o ważności światła w życiu. Na zakończenie Mszy św. podziękowanie i życzenia wszystkim obecnym złożył gwardian klasztoru o. Lucjusz Wilk.

Czytaj więcej...

To święto przybliża nam prawdę, że Bóg pragnie zbawienia wszystkich ludzi. Mędrcy, którzy symbolizują świat pogański przybywają do Betlejem by oddać hołd Nowonarodzonemu Królowi Żydowskiemu- Jezusowi Chrystusowi Zbawicielowi świata. Gdy za przewodem gwiazdy docierają szczęśliwie do upragnionego celu padają na twarz i oddają cześć Królowi a następnie składają Mu dary, o czym mówi św.Mateusz w drugim rozdziale swej Ewangelii. Po spotkaniu ze Zbawicielem pełni wdzięczności i radości wracają do swej ojczyzny.

Czytaj więcej...