Spotkania opłatkowe wtopiły się w tradycję naszego klasztoru. W tym roku wszystkie grupy modlitewne spotkały się w niedzielę 15 stycznia, by w duchu modlitwy połamać się opłatkiem. Wśród uczestniczących byli przedstawiciele następujących grup działających przy naszym klasztorze: FZŚ, Unii Misyjnej, Rodziny Maryi.
 
 
 
 
 

Spotkanie rozpoczęlo się Mszą św.koncelebrowaną, której przewodniczł Asystent FZŚ o. Ewodiusz Bylica, współkoncelebransami byli: o.Tymoteusz i o. Lucjusz. Kazanie wygłosił o.Franciszek Rydzak. Kaznodzieja w swoim słowie mówił o ważności światła w życiu. Na zakończenie Mszy św. podziękowanie i życzenia wszystkim obecnym złożył gwardian klasztoru o. Lucjusz Wilk.

Po Eucharystii zgromadzeni przeszli do sali przy klasztornej w której łamiąc się opłatkiem składali sobie życzenia. Całe wydarzenie przebiegało we franciszkańskim duchu.

Realacja foto w fotogalerii