,,Być powołanym do życia konsekrowanego, to znaczy mieć serce rozpalone ogniem darmowej i nie zasłużonej Bożej miłości."
                                                              [ Z Listu biskupów polskich na Światowy Dzień Życia Konsekrowanego]

 

Drugiego lutego obchodzony jest Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. W tym roku przypada już szesnasty taki dzień. Przedstawiciele naszej zakonnej wspólnoty tego dnia w odpowiedzi na zaproszenie ks. bp. administratora Wiesława Lechowicza wzięli udział w uroczystej Eucharystii w tarnowskiej bazylice katedralnej. Podczas Mszy św. osoby konsekrowane odnowiły swoje śluby, a ks.Biskup w czasie kazania zachęcał do modlitwy za powołanych jak również wyraził wdzięczność za różnorodną posługę zakonów i zgromadzeń dla dobra diecezjan.


Na kanwie tego dnia wydaje się słuszną sprawą przytoczyć kilka myśli, które skierował do wszystkich wiernych Papież Jan Paweł II w Adhortacji ,,Vita Consecrata": Życie konsekrowane jest zatem powołane, aby nieustannie wzbogacać dar rad ewangelicznych miłością coraz prawdziwszą i mocniejszą, przeżywaną w wymiarze trynitarnym: miłością do Chrystusa, która wzywa do zażyłej przyjaźni z Nim; miłością do Duch Świętego, która usposabia duszę na przyjęcie Jego natchneń; miłością do Ojca- najgłebszego źródła i najwyższego celu życia konsekrowanego. W ten sposób staje się ono wyznaniem i znakiem Trójcy Świętej, której tajemnica zostaje ukazana Kościołowi jako wzór i źródło wszelkich form chrześcijańskiego życia.

 


Także życie braterskie, poprzez które osoby konsekrowane starają się żyć w Chrystusie jak <<jeden duch i jedno serce>> stają się wymownym wyznaniem wiary trynitarnej. Wyznaje Ojca, który pragnie połączyć ludzi w jedną rodzinę; wyznaje Wcielonego Syna, którygromadzi odkupionych w jedności, wskazując im drogę swoim przykładem, modlitwą, słowami, a nade wszystkoswoją śmiercią, to ona bowiem jest źródłem pojednania dla podzielonej i rozproszonej ludzkości; wyznaje Duch Świętego jako zasadę jedności w Kościele, w którym On nieustannie powołuje do istnienia duchowe rodziny i braterskie wspólnoty.

 

Realacja foto w fotogalerii