W sobotę 11.02. 2012 r. w godzinach przed południowych a dokładnie o godz..9.00 nasz kościół wypełniła grupa osób w podeszłym wieku. Przybyli oni do nas po to by uczestniczyć we MSZY ŚW. i przyjąć Sakrament Namaszczenia Chorych oraz uroczyste indywidualne błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.

Data 11 luty nie jest przypadkowa, lecz ściśle wiąże się ze Światowym Dniem Chorego, który ustanowił pp. Jan Paweł II 13.05.1992 roku w liście do przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia. Papież min. Napisał, że ustanowienie takiego dnia;,, Ma na celu uwrażliwienie Ludu Bożego i w konsekwencji wielu katolickich instytucji działających na rzecz służby zdrowia oraz społeczności świeckiej na konieczność zapewnienia lepszej opieki chorym i pomagania im.

 W dzień 11 lutego przypada liturgiczne wspomnienie Najśw. Maryi Panny z Lourdes.
To w Lourdes przy i w Grocie Massabielskiej jak podają zapiski na przestrzeni lat dokonywały się i dokonują liczne cuda, uzdrowienia cielesne i duchowe. Wiele osób odzyskało w miejscu objawień Matki Bożej wiarę, otrzymało dar większej pobożności i pełnego pogodzenia się z wolą Bożą.

Realacja foto w fotogalerii