,,Posypmy głowy popiołem,
Uderzmy przed Panem czołem
Zapustne śmiechy na stronę,
Cierniową wijmy koronę”.


Z radością oznajmiamy, że w Środę Popielcową wiele sióstr i wielu braci z różnych miejsc Tarnowa i z pobliskiej okolicy przybyło do naszej świątyni, by uczestniczyć w Eucharystii połączonej z obrzędem posypania głów popiołem.

O popiele jako znaku pokuty wielokrotnie mówi Pismo św. Starego Testamentu. Posypywanie popiołem coraz bardziej nabierało charakteru duchowego. Praktykę posypywania głów popiołem w Kościele zapoczątkowano w X wieku w krajach nadreńskich, skąd przejęto ją do Pontyfikatu rzymskiego, a papieże zaakceptowali ją w XIII wieku.
Zgromadzeni wierni w naszym kościółku w skupieniu wsłuchiwali się w Słowo Boże, które było mocnym wprowadzeniem w okres Wielkiego Postu: ,, Nawróćcie się do mnie całym swym sercem, przez post i płacz, i lament. Rozdzierajcie jednak wasze serca, a nie szaty! Nawróćcie się do Pana, Boga waszego”

,, Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie”.
Wielki Post ma jeden jedyny sens: przygotować nas do Paschy Jezusa Chrystusa, którą będziemy przeżywać w liturgii Wielkanocy. To kolejna szansa nawrócenia, dana nam przez Pana. O tych prawdach naszej wiary przypomniał kaznodzieja. Na czas pracy nad sobą indywidualnej przemiany wierni otrzymali błogosławieństwo.

Realacja foto w fotogalerii