"Ciebie Boga wysławiamy"
 
Uroczystość Bożego Ciała przypomina nam o cudzie Bożej obecności pod postaciami chleba i wina w Eucharystii. W tym dniu w szczególny sposób adorujemy Pana podczas Mszy św. i procesji. Papież Benedykt XVI mówi: ,, Niosąc  w procesji Najświętszy Sakrament, śpiewamy i wysławiamy Boga, który objawił się, ukrywając się w znaku chleba i wina. Wszyscy potrzebujemy tego Chleba, ponieważ długa i mozolna jest  droga ku wolności, sprawiedliwości i pokojowi."
 
Prawdą oczywistą jest to, iż kto rozpoznaje Jezusa w Najświętszej Hostii, to rozpoznaje go także w bracie, który cierpi, głodnym i spragnionym, cudzoziemcu, nagim, chorym, uwięzionym i dostrzega każdą osobę, angażuje się konkretnie na rzecz każdego kto jest w potrzebie podkreśla Papież. 

Ojciec Święty Benedykt XVI stwierdza, że Uroczystość Bożego  Ciała jest ściśle powiązana z liturgią ustanowienia Eucharystii. ,, Ta sama tajemnica wiary jest proponowana Ludowi Bożemu do adoracji i rozważenia, a Najświętszy Sakrament niesiony jest w procesji przez ulice miast i wiosek, aby ukazać , że Zmartwychwstały Chrystus idzie pośród nas i prowadzi nas ku Królestwu Niebieskiemu. To, co Jezus dał w Wieczerniku dzisiaj manifestujemy publicznie, gdyż miłość Chrystusa nie ogranicza się do kilku osób, lecz skierowana jest do wszystkich" Czy pamiętam o czci dla Chrystusa Eucharystycznego?
 
 
 
Realacja foto w fotogalerii