Obchody ku czci św. Antoniego rozpoczęliśmy tradycyjnie na dziewięć wtorków przed Uroczystością.

Kazania w czasie tegorocznej nowenny wtorkowej głosił o. Korneliusz Wierzba. Kaznodzieja w sposób prosty i barwny przybliżył słuchaczom cnoty św. Antoniego i zachęcał do naśladowania tak wielkiego męża Bożego.

Drugim kaznodzieją tegorocznego Odpustu był o. Stanisław Górni z Kalwarii Zebrzydowskiej. To on w poniedziałek, wtorek i środę dzielił się swoimi refleksjami w oparciu o życie Świętego. Podjął następujący temat:„Posługa słowa i posługa w konfesjonale –cechy charakterystyczne św. Antoniego". 

„Wielki na ambonie, był nie mniejszy w cieniu konfesjonału”, łączył te dwa momenty działalności pasterskiej.Kazania w czasie tegorocznej nowenny wtorkowej głosił o. Korneliusz Wierzba. Kaznodzieja w sposób prosty i barwny przybliżył słuchaczom cnoty św. Antoniego i zachęcał do naśladowania tak wielkiego męża Bożego.

Drugim kaznodzieją tegorocznego Odpustu był o. Stanisław Górni z Kalwarii Zebrzydowskiej. To on w poniedziałek, wtorek i środę dzielił się swoimi refleksjami w oparciu o życie Świętego. Podjął następujący temat: „Posługa słowa i posługa w konfesjonale –cechy charakterystyczne św. Antoniego". 

„Wielki na ambonie, był nie mniejszy w cieniu konfesjonału”, łączył te dwa momenty działalności pasterskiej.

„Antoni - mówił bł. Papież Jan Paweł II - przepowiadał swym współczesnym Ewangelię. Antoni spełniał z otwartym sercem posługę sakramentu pokuty. „Przepowiadanie i Pokuta: oto dwa wielkie pojęcia o podłożu czysto ewangelicznym; przepełnione światłem św. Antoniego, stają przed wami jako w pełni aktualne dziś i pilne w naszych czasach. 

Czasy się zmieniają – mówił  bł. Papież – także metody i formy działalności pasterskiej mogą się zmieniać – i rzeczywiście zmieniają się - lecz ich podstawowe zasady, a przede wszystkim porządek sakramentalny, pozostają nie zmienione, jak nie zmienione zostają natura i problemy człowieka, stojącego na szczycie stworzenia boskiego, a mimo to stale wystawionego na dramatyczną możliwość grzechu.

Oznacza to, że i dzisiejszemu człowiekowi trzeba głosić nie zmienione w treści prawdy Ewangelii; że także człowiekowi grzesznemu trzeba dziś zaofiarować sakrament - środek Pojednania jakim jest pokuta. 

Warto na zakończenie tych treści przywołać myśl św. Franciszka: ,, Bracia tak mało postąpiliśmy w dobrem zacznijmy od nowa"