Uroczyste powitanie relikwii bł. Jana Pawła II odbyło się 7 grudnia br. Wprowadzenia dokonał gwardian Klasztoru O. Lucjusz, który przewodniczył nabożeństwu w koncelebrze z O. Bazylim Krukowskim oraz z O. Korneliuszem Wierzbą. Msza św. była sprawowana  o godzinie 15.00 w obecności członków Wspólnoty Miłosierdzia Bożego, Franciszkańskiego Zakonu Świeckich i  licznie zgromadzonych wiernych.

Na koniec mszy świętej wierni odmówili litanię do bł. papieża Jana Pawła II oraz przyjęli błogosławieństwo relikwiarzem zawierającym kroplę krwi  błogosławionego. Na zakończenie Eucharystii wierni mogli uczcić osobiście relikwie bł. Jana Pawła II. Każdy mógł ucałować te święte relikwie, aby w ten sposób oddać cześć i hołd naszemu ukochanemu Ojcu św. Była to niezwykle wzruszająca chwila. Relikwie przekazał ks. Kardynał Stanisław Dziwisz, metropolita krakowski, który był osobistym sekretarzem Jana Pawła II. List Jego Eminencji  odczytał na początku uroczystości Ojciec Gwardian. Wielkie podziękowania należą się szczególnie Wspólnocie Miłosierdzia Bożego, która ufundowała relikwiarz.

Św. Jan Vianney zapytany kiedyś dlaczego taką czcią otacza świętych odpowiedział z właściwą sobie pokorą: żebym po śmierci nie czuł się wśród nich obco już teraz chcę się  z nimi zaprzyjaźnić. Podobnie było w życiu bł. Jana Pawła II. Jego osobisty sekretarz abp. Mokrzycki wspomina, że na korytarzu papieskich apartamentów był stolik na którym znajdowały się różne relikwiarze. „Były tam relikwie św. Stanisława, był włos św. Maksymiliana Kolbe. Były relikwie św. Brata Alberta. Jeśli dobrze pamiętam, to także siostry Faustyny. Całował je za każdym razem, kiedy obok nich przechodził. A kiedy nie mógł już chodzić i woziliśmy go na wózku, zawsze zatrzymywaliśmy się przy tym stoliku z relikwiami, żeby Ojciec Święty mógł oddać im cześć. Żeby mógł je ucałować. Otaczał je bardzo osobistym kultem”.

Dziś, gdy  Papież zagościł  w naszym Klasztorze nie chcemy na tym poprzestać. Pragnijmy, aby nasz Wielki Rodak zamieszkał także w naszych rodzinach, w naszych sercach, w naszych sumieniach. Błogosławiony Jan Paweł II był i jest  żywym przykładem autentycznej troski o życie zgodne z Ewangelią. Jan Paweł II był człowiekiem, którego cechowała miłość do Boga i bliźniego oraz umiłowanie modlitwy. Swoje życie i różne sprawy zawierzał zawsze Maryi.

Jan Paweł II – wszyscy Go przecież pamiętamy. Każdy ma wspomnienia prywatne. Niektórzy uczestniczyli podczas pielgrzymek w nabożeństwach, witali na trasie przejazdu  do Ojczyzny. Oto słowa z homilii O. Lucjusza, który  zachęcał także, aby iść za przykładem Jana Pawła II, ciągle trwać przy Chrystusie, wierzyć w Jego moc i we wszystkim, co czynimy lub co nas spotyka - pokładać ufność w Nim, wzywać Go na pomoc, a na pewno nam pomoże.
 
 
Realacja foto w fotogalerii