Naśladując św. Franciszka, który był pierwszym pomysłdawcą i budowniczym szopki. My jego synowie kontunujemy tradycję, którą on zapoczatkował.
Obecnie  w naszym klasztorze trwają prace związane z przygotowaniem szopek. Zarówno szopka z żywymi zwierzętami jak i szopka wewnątrz kościoła w tym roku będą wzbogaczone o nowości. Szopka zewnętrzna została powiększona i ubogacona o nową ilumnacją świetlną. Dzięki jej powiększeniu będzie możliwość umieszczenia większej ilości żywych zwierząt. Czynna będzie od dnia:25.12. do dnia 6 stycznia 2013 w godzinach od 8:00 do 19:00.

Zaś w szopce w kościele pojawiąją się nowe elementy, które napewno zainteresują wielu wiernych. Będzie w niej kilka elementów ruchomych wartych zobaczenia.

Istotą całego przedsięwzięcia nie jest tylko ukzanie zwierząt czy nowych elementów w szopce ale pokazanie cudu narodzin Boga Człowieka, który z miłości do ludzi i stworzeń przychodzi na Ziemie w ubogiej stajence.

Serdecznie zapraszamy.

Realacja foto w fotogalerii