Naśladując św. Franciszka, który był pierwszym pomysłdawcą i budowniczym szopki. My jego synowie kontunujemy tradycję, którą on zapoczatkował.
Obecnie  w naszym klasztorze trwają prace związane z przygotowaniem szopek. Zarówno szopka z żywymi zwierzętami jak i szopka wewnątrz kościoła w tym roku będą wzbogaczone o nowości. Szopka zewnętrzna została powiększona i ubogacona o nową ilumnacją świetlną. Dzięki jej powiększeniu będzie możliwość umieszczenia większej ilości żywych zwierząt. Czynna będzie od dnia:25.12. do dnia 6 stycznia 2013 w godzinach od 8:00 do 19:00.

Zaś w szopce w kościele pojawiąją się nowe elementy, które napewno zainteresują wielu wiernych. Będzie w niej kilka elementów ruchomych wartych zobaczenia.

Istotą całego przedsięwzięcia nie jest tylko ukzanie zwierząt czy nowych elementów w szopce ale pokazanie cudu narodzin Boga Człowieka, który z miłości do ludzi i stworzeń przychodzi na Ziemie w ubogiej stajence.

Serdecznie zapraszamy.

Realacja foto w fotogalerii
Uroczyste powitanie relikwii bł. Jana Pawła II odbyło się 7 grudnia br. Wprowadzenia dokonał gwardian Klasztoru O. Lucjusz, który przewodniczył nabożeństwu w koncelebrze z O. Bazylim Krukowskim oraz z O. Korneliuszem Wierzbą. Msza św. była sprawowana  o godzinie 15.00 w obecności członków Wspólnoty Miłosierdzia Bożego, Franciszkańskiego Zakonu Świeckich i  licznie zgromadzonych wiernych.

Na koniec mszy świętej wierni odmówili litanię do bł. papieża Jana Pawła II oraz przyjęli błogosławieństwo relikwiarzem zawierającym kroplę krwi  błogosławionego. Na zakończenie Eucharystii wierni mogli uczcić osobiście relikwie bł. Jana Pawła II. Każdy mógł ucałować te święte relikwie, aby w ten sposób oddać cześć i hołd naszemu ukochanemu Ojcu św. Była to niezwykle wzruszająca chwila. Relikwie przekazał ks. Kardynał Stanisław Dziwisz, metropolita krakowski, który był osobistym sekretarzem Jana Pawła II. List Jego Eminencji  odczytał na początku uroczystości Ojciec Gwardian. Wielkie podziękowania należą się szczególnie Wspólnocie Miłosierdzia Bożego, która ufundowała relikwiarz.

Czytaj więcej...

... Pochwalony bądź, Panie mój, przez siostrę naszą śmierć cielesną, której żaden człowiek żywy uniknąć nie może..."
Święty Franciszek a Asyżu- fragment utworu: ,, Pieśń słoneczna ".


W niektórych środowiskach nie jest dziś łatwo mówić o śmierci. Samo wspomnienie o niej wydaje się nieprzyjemną sprawą, nie należy do dobrego tonu. Jest to jednak wydarzenie, które rzuca światło na całe życie. Kościół wzywa nas do zastanowienia się nad nim właśnie po to, aby nas ta ostateczna chwila nie zaskoczyła.

Snuję więc refleksje wokół tematu, który tak często w te listopadowe dni jest poruszany, a którym jest śmierć.

Czytaj więcej...

Została rzucona propozycja: „spotkajmy się” I spotkaliśmy się. Było warto!

Nasza młodość stanęła nam przed oczami, kiedy śpiewaliśmy w czasie Mszy Św. w Klasztorze OO. Bernardynów, gdzie wszystko się zaczęło…

O. Metody taki jak zawsze, może tylko bardziej przyprószony siwizną.

Wróciły wspomnienia z dawnych lat, kiedy oglądaliśmy stare zdjęcia w czasie spotkania przy ognisku. Znów byliśmy jedną wielką wspólnotą…


Czytaj więcej...

Z Maryją do Chrystusa Miłosiernego!

We wspomnienie Niepokalanego Serca NMP( 16.06. 2012r.)odbyliśmy -jako grupa Miłosierdzia Bożego i Sympatyków-  pielgrzymkę do Sanktuarium Matki Bożej Kalwaryjskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej i do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach.

W pielgrzymce brało udział 50 osób. Jej program przedstawiał się następująco:

6.30. wyjazd

8.30 modlitwy w Cudownej Kaplicy

10.00 wyjście na Drogę Krzyżową

12.30 Msza św.

Czytaj więcej...

Obchody ku czci św. Antoniego rozpoczęliśmy tradycyjnie na dziewięć wtorków przed Uroczystością.

Kazania w czasie tegorocznej nowenny wtorkowej głosił o. Korneliusz Wierzba. Kaznodzieja w sposób prosty i barwny przybliżył słuchaczom cnoty św. Antoniego i zachęcał do naśladowania tak wielkiego męża Bożego.

Drugim kaznodzieją tegorocznego Odpustu był o. Stanisław Górni z Kalwarii Zebrzydowskiej. To on w poniedziałek, wtorek i środę dzielił się swoimi refleksjami w oparciu o życie Świętego. Podjął następujący temat:„Posługa słowa i posługa w konfesjonale –cechy charakterystyczne św. Antoniego". 

„Wielki na ambonie, był nie mniejszy w cieniu konfesjonału”, łączył te dwa momenty działalności pasterskiej.

Czytaj więcej...

"Ciebie Boga wysławiamy"
 
Uroczystość Bożego Ciała przypomina nam o cudzie Bożej obecności pod postaciami chleba i wina w Eucharystii. W tym dniu w szczególny sposób adorujemy Pana podczas Mszy św. i procesji. Papież Benedykt XVI mówi: ,, Niosąc  w procesji Najświętszy Sakrament, śpiewamy i wysławiamy Boga, który objawił się, ukrywając się w znaku chleba i wina. Wszyscy potrzebujemy tego Chleba, ponieważ długa i mozolna jest  droga ku wolności, sprawiedliwości i pokojowi."

Czytaj więcej...

Liturgia Wielkiego Czwartku przeniosła nas do Wieczernika. Wraz ze wspólnotą Wiernych Sympatyków; Przyjaciół i Dobrodziejów klasztoru zasiedliśmy przy Chrystusie, aby wsłuchać się w Jego mowę i obserwować Jego czyny.
A On jak podaje św. Jan Ewangelista ,,zaczął umywać uczniom nogi”


Następnie wziąwszy chleb połamał go i dawał im mówiąc; ,,Bierzcie i jedzcie” pod koniec rzekł; ,,Czyńcie to na moją pamiątkę”. Później Mistrz z Nazaretu zaprosił nas na prywatne spotkanie z Nim do ,,Ciemnicy”. Dla mnie był to czas uczenia się pokory i miłości. Czas odpowiadania sobie na pytania a jak jest z moją miłością Boga, bliźnich i siebie?

 

Czytaj więcej...