o_prymicjant

We wtorek, 22-go czerwca o godz. 18.00 w naszym kościele Podwyższenia Krzyża Świętego o. Anicet Piotr Gruszczyński, OFM, alumn Prowincji OO. Bernardynów odprawił prymicje kapłańskie.
 


O. Anicet urodził się w Dębicy 19.03.1983 r. Wraz z rodzicami zamieszkał w Tarnowie – Koszyce Wielkie. Studia seminaryjne odbył w naszym WSD w Kalwarii Zebrzydowskiej. Święcenia kapłańskie przyjął w dniu 19.06.2010 r. w bazylice Matki Bożej Anielskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej. W następnym dniu, w niedzielę 20 czerwca odprawił swoją pierwszą Mszę św.  w kościele parafialnym p. w. Przemienienia Pańskiego w Koszycach Wielkich.

 


Natomiast w naszym kościele o. Anicet odprawił prymicje w dniu, w którym szczególnie  czcimy św. Antoniego z Padwy.  W prymicyjnej Mszy św. koncelebrowanej uczestniczyli: o. Korneliusz Wierzba i o. Zenon Burdak. Na początku Mszy św., o. Jan, gwardian, uroczyście i w ciepłych słowach, witając Prymicjanta, scharakteryzował jego sylwetkę i przypomniał wiernym troskę o powołania kapłańskie i zakonne.


Nasza Prowincja Bernardyńska, podobnie jak i inne prowincje franciszkańskie, przeżywa spadek powołań zakonnych-kapłańskich. W tym roku tylko trzech diakonów przyjęło święcenia kapłańskie.

 

Czytaj więcej...

 

bozecialoW  przeżywanym obecnie Roku Kapłańskim najważniejszym miejscem związanym z ideą i posłannictwem kapłańskim jest Wieczernik. Jest on miejscem ustanowienia Eucharystii. Tu po raz pierwszy zostały wypowiedziane słowa: „… to jest Ciało Moje; … to jest kielich Krwi Mojej…”. Jednocześnie Jezus ustanawia szafarzy tego sakramentu, którzy będą sprawować Eucharystię: „to czyńcie na Moją pamiątkę…” (Mt.26,26-30; Łk.22,19-20). Tu w Wieczerniku Jezus objawia się po swoim zmartwychwstaniu: „wieczorem pierwszego dnia tygodnia, gdy drzwi były zamknięte, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: „Pokój wam! Jak Mnie posłał Ojciec, tak i Ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: Weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy są im odpuszczone…”(J.20,19-23). Tymi słowami ustanowił sakrament pokuty i pojednania, którego kapłani codziennie udzielają w swojej posłudze pasterskiej. W Wieczerniku dwunastu apostołów „trwało jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami i Maryją, Matką Jezusa” (Dz.1,14).

Czytaj więcej...

 
rem_organy010


W dniach od 13.04 – 27.05 2010 roku Zakład Organowy Mirosława Jakubowskiego z Włocławka przeprowadził gruntowny remont organów.

Remont rozpoczął się od demontażu całego instrumentu. Po wyjęciu wszystkich piszczałek (1148 szt.), każdą z nich wyczyszczono na sucho i na mokro. Posegregowano i skompletowano piszczałki wszystkich głosów. Uszkodzone drewniane piszczałki zostały naprawione, zaś metalowe (w liczbie 30 szt.) wymieniono na nowe. Przywrócony został prawidłowy układ głosu Cymbel. W piszczałkach drewnianych wykonane zostały regulatory przepływu powietrza, pomocne przy przeprowadzeniu intonacji. Na czas dalszych prac, odpowiednio zabezpieczone piszczałki złożono na chórze.

Następnie skontrolowano i wyczyszczono wiatrownice. Sprawdzone zostały wszystkie znajdujące się w nich mieszki oraz zawory stożkowe. Kilka z nich wymagało naprawy.

Miechy organowe zostały wyczyszczone, na jednym z nich zostało wymienione oskórowanie. Jednakże gruntowny remony miechów okazał się nieopłacalny.

Poważnym przedsięwzięciem było usunięcie z kontuaru i spod wiatrownic starych rurek traktury pneumatycznej i zastąpienie ich nowymi produkcji niemieckiej, bardziej odpornymi na deformacje i załamania. Łącznie wymieniono ponad 1100 metrów bieżących rurek o różnym przekroju. Operacja ta wyraźnie usprawniła działanie traktury organów.

W kontuarze dokonano przeglądu wszystkich podzespołów oraz przeprowadzono niezbędne naprawy. Wyczyszczone i wypolerowane zostały klawiatury, klucze rejestrowe i wyłączniki rejestrów zbiorowych. Wymieniono też część membran połączeniowych.

Szafa organowa została wyczyszczona i zabezpieczona odpowiednim środkiem chemicznym przed szkodnikami drewna.

Po ustawieniu piszczałek na wiatrownicach, przeprowadzono staranną intonację głosów organowych. Dzięki niej, dźwięk organów nabrał szlachetności, krzykliwe głosy zostały osłabione, wyrównano głośność i barwę brzmienia poszczególnych piszczałek w obrębie każdego głosu. Intonacja uwypukliła odrębny charakter i selektywność brzmienia poszczególnych głosów.

Na koniec dokonano niezbędnych regulacji traktury i klawiatur oraz dokładnie nastrojono organy.

W najbliższej przyszłości zostaną wykonane i zainstalowane w organach dwa nowe miechy wraz ze skrzynkami regulacyjnymi. Będą one mniejszych rozmiarów, przez co zwiększy się nieco powierzchnia użytkowa chóru.

Wszystkim, którzy pomogli w remoncie organów, składamy serdeczne "Bóg zapłać".

 

Czytaj więcej...

 

gnieckiOkres wielkanocny, który obecnie przeżywamy w liturgii Kościoła, jest czasem refleksji nad zmartwychwstałym Chrystusem. Ukazywał się On w swoim "uwielbionym" ciele w codziennym życiu, jak przed męką i śmiercią. Ukazywał się szczególnie swoim uczniom - apostołom, aby umacniać ich w wierze i miłości wzajemnej, by trwali przez wypełnianie swego posłannictwa zleconego im na ziemi (głoszenie królestwa niebieskiego, pozyskiwania ludzi do tegoż królestwa, przygotowania ludu do osiągnięcia wiecznego zbawienia).
I jakby echo tych spotkań Chrystusa, to w dniach 15-16 kwietnia b. r. w klasztorze tarnowskim urzędowe odwiedziny Ojcieca Prowincjała, Czesława Gnieckiego i równocześnie braterska wizytacja Wspólnoty klasztornej.

Czytaj więcej...

 

W bieżącym roku mija 25 lat od ustanowienia Światowego Dnia Młodzieży. Pierwsze wstępne spotkanie młodzieży z Ojcem Świętym, Janem Pawłem II, odbyło się w Rzymie w 1984 roku w ramach obchodów Jubileuszu Odkupienia. W roku następnym (1985) z okazji Międzynarodowego Roku Młodzieży ogłoszonego przez ONZ, również w Rzymie odbyło się spotkanie młodzieży z Ojcem Świętym. Odtąd co roku młodzi na całym świecie spotykają się w Niedzielę Palmową w katedrach z Biskupami swoich diecezji, a co parę lat odbywają się wielkie spotkania młodzieży w wybranych miejscowościach na świecie, w krajach katolickich.

 

Czytaj więcej...Bezpośrednim przygotowaniem do świętowania Niedzieli Wielkanocnej jest ostatni tydzień Wielkiego Postu. Rozpoczyna go Niedziela Męki Pańskiej - zwana też Niedzielą Palmową, ponieważ nawiązuje do wydarzenia z życia Pana Jezusa, jakim był Jego uroczysty wjazd do Jerozolimy przy radosnych okrzykach i śpiewach oraz rozścieleniu - jakby dywanu - gałązek palmowych. Po nich to Pan Jezus wchodził do świętego miasta Jerozolimy, gdzie miały się dokonać najważniejsze wydarzenia w Jego zbawczym posłannictwie.

Czytaj więcej...


WIELKI POST - jak sama nazwa wskazuje - jest czasem wzmożonej pokuty, a więc umartwienia i ograniczenia przyjemności w zaspokajaniu potrzeb ciała oraz zwiększonej prostoty w zewnętrznych formach życia. Jego zadaniem jest przygotowanie wierzących do jak najbardziej uroczystego świętowania Zmartwychwstania Pańskiego.

Te różne formy wielkopostnego przeżywania mają charakter religijny, stąd też domagają się zintensyfikowanych relacji wewnętrznych do Boga oraz głębszego wejścia w swoje osobiste dotychczasowe życie i postępowanie. A więc refleksja nad zachowywaniem zasad wiary i gorliwy kontakt modlitewny z Bogiem, po to: "by nie być chrześcijaninem tylko z nazwy", "by nie być chrześcijaninem byle-jakim".

Czytaj więcej...


W 40-tym dniu po narodzeniu Syna, Najświętsza Maryja Panna przyniosła Jezusa do świątyni w Jerozolimie, aby Go ofiarować Bogu zgodnie z przepisami Prawa Mojżeszowego. Kiedy weszła do świątyni, prorok Symeon uradowany, że doczekał chwili ujrzenia własnymi oczyma Mesjasza Pańskiego, wypowiedział znamienne słowa o Jezusie, że jest: „Światłem na oświecenie pogan”.

Tradycyjnie dzień 2 II w Polsce jest nazywany Świętem Matki Bożej Gromnicznej, ponieważ w tym dniu czcząc Maryję święcimy świece. - gromnice. Zwykle  te świece zapalamy w naszych domach w chwilach tragicznych i przy różnych nieszczęściach. Zapalamy przy chorym, zwłaszcza, gdy kapłan odwiedza go z ostatnią posługą. Natomiast umierającemu podajemy ją do ręki, aby jego przejście do „domu Ojca” dokonało się w Chrystusie i z Chrystusem.

Czytaj więcej...