bozecialoW  przeżywanym obecnie Roku Kapłańskim najważniejszym miejscem związanym z ideą i posłannictwem kapłańskim jest Wieczernik. Jest on miejscem ustanowienia Eucharystii. Tu po raz pierwszy zostały wypowiedziane słowa: „… to jest Ciało Moje; … to jest kielich Krwi Mojej…”. Jednocześnie Jezus ustanawia szafarzy tego sakramentu, którzy będą sprawować Eucharystię: „to czyńcie na Moją pamiątkę…” (Mt.26,26-30; Łk.22,19-20). Tu w Wieczerniku Jezus objawia się po swoim zmartwychwstaniu: „wieczorem pierwszego dnia tygodnia, gdy drzwi były zamknięte, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: „Pokój wam! Jak Mnie posłał Ojciec, tak i Ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: Weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy są im odpuszczone…”(J.20,19-23). Tymi słowami ustanowił sakrament pokuty i pojednania, którego kapłani codziennie udzielają w swojej posłudze pasterskiej. W Wieczerniku dwunastu apostołów „trwało jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami i Maryją, Matką Jezusa” (Dz.1,14).

Święto Bożego Ciała jest przypomnieniem prawdy ustanowienia Najświętszego Sakramentu. W tym dniu, to wydarzenie, nie może być wystarczająco uroczyście obchodzone ze względu na powagę Wielkiego Tygodnia, dlatego oddajemy cześć Chrystusowi obecnemu wśród nas w Najświętszym Sakramencie niesionym w monstrancji po ulicach miast, osiedli i wiosek w uroczystej procesji eucharystycznej w czwartek po Trójcy Św. Tak jest również i w naszym mieście Tarnowie. Wspólnota klasztoru Bernardynów włącza się w nurt tejże procesji  eucharystycznej wraz z grupami duszpasterskimi naszego kościoła: Wspólnotą Franciszkańskiego Zakonu  Świeckich zgromadzoną przy swoim sztandarze i feretronie św. Franciszka; Asystą Maryjną (młodzież żeńska) w swoich strojach asysty i oznakami religijnymi niesionymi podczas procesji oraz Liturgiczną Służbą Ołtarza.

Na bramie klasztornej, obok której przechodzi procesja, każdego roku jest ustawiany jeden z czterech ołtarzy. W tym roku na tle ołtarza została zawieszona kopia obrazu Pana Jezusa Cierpiącego i Matki Bożej Bolesnej z kaplicy Miłosierdzia Bożego. Nad obrazem napis: „JEZU, OFIARO ŚWIĘTA” – nawiązujący do wydarzeń Wielkiego Tygodnia.

Przy ołtarzu jest śpiewana Ewangelia (stacja II – Mk.8,1-9), której treść opisuje wydarzenie o cudownym nakarmieniu czterech tysięcy mężczyzn siedmioma bochenkami chleba i kilkoma rybami po cudownym ich rozmnożeniu. Tak! Jezus jest pokarmem duszy.
 
Procesję do poszczególnych ołtarzy prowadzą na zmianę Biskupi tarnowscy. Udział w procesji bierze Kapituła Katedralna, Wydział Teologiczny, Alumni WSD, przedstawiciele różnych formacji zawodowych i Stowarzyszeń oraz lud wierny.

Ołtarze przygotowane są w następujących miejscach: I-szy u zbiegu ulic św. Anny i Targowej (przy dawnym kościele św. Anny), II-gi na bramie bernardyńskiej, III-ci u zbiegu ulic Wałowej i Lwowskiej, IV-ty przy Placu Katyńskim.

Procesja przechodzi trasą: z Rynku (gdzie jest odprawiana Msza św.) kieruje się na ulicę Katedralną, Targową, Bernardyńską, Szeroką, Wałową i znowu Katedralną do katedry. Na całej trasie wierni uczestniczą bardzo licznie w procesji. Dzięki dobremu nagłośnieniu wszyscy na bieżąco są dobrze poinformowani o przebiegu procesji.
„Twoja cześć, chwała,…” – „Bądźże pozdrowiona Hostio żywa, w której Jezus Chrystus bóstwo ukrywa…”.
 
Realacja foto w fotogalerii