o_prymicjant

We wtorek, 22-go czerwca o godz. 18.00 w naszym kościele Podwyższenia Krzyża Świętego o. Anicet Piotr Gruszczyński, OFM, alumn Prowincji OO. Bernardynów odprawił prymicje kapłańskie.
 


O. Anicet urodził się w Dębicy 19.03.1983 r. Wraz z rodzicami zamieszkał w Tarnowie – Koszyce Wielkie. Studia seminaryjne odbył w naszym WSD w Kalwarii Zebrzydowskiej. Święcenia kapłańskie przyjął w dniu 19.06.2010 r. w bazylice Matki Bożej Anielskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej. W następnym dniu, w niedzielę 20 czerwca odprawił swoją pierwszą Mszę św.  w kościele parafialnym p. w. Przemienienia Pańskiego w Koszycach Wielkich.

 


Natomiast w naszym kościele o. Anicet odprawił prymicje w dniu, w którym szczególnie  czcimy św. Antoniego z Padwy.  W prymicyjnej Mszy św. koncelebrowanej uczestniczyli: o. Korneliusz Wierzba i o. Zenon Burdak. Na początku Mszy św., o. Jan, gwardian, uroczyście i w ciepłych słowach, witając Prymicjanta, scharakteryzował jego sylwetkę i przypomniał wiernym troskę o powołania kapłańskie i zakonne.


Nasza Prowincja Bernardyńska, podobnie jak i inne prowincje franciszkańskie, przeżywa spadek powołań zakonnych-kapłańskich. W tym roku tylko trzech diakonów przyjęło święcenia kapłańskie.

 

W Prowincji formacja do zakonu i kapłaństwa przebiega w kilku etapach przygotowawczych. Pierwszy etap: postulat – kandydaci odbywają w klasztorze Matki Bożej Anielskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej, gdzie zapoznają się ogólnie z życiem religijnym, duchowym, z pracą nad kształtowaniem swojej osobowości. Dalszy etap: nowicjat – przyjęci do zakonu odbywają  go w Leżajsku, w sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia. Jest to czas zapoznania się z regułą i przepisami życia franciszkańskiego, czas głębszego wniknięcia w istotę samego powołania przez podjęcie praktyk związanych z życiem zakonnym. Po rocznym pobycie w nowicjacie, kandydaci składają profesję zakonną traktującą o pozostaniu w tym zakonie oraz przyrzeczenia zachowania rad ewangelicznych: posłuszeństwa, ubóstwa i czystości.  Trzecim etapem odbywanym w klasztorze seminaryjnym w Kalwarii Zebrzydowskiej jest juniorat. To czas rozwoju, wzrastania i pogłębiania swojego powołania zakonno-franciszkańskiego. Okres ten kończy się złożeniem profesji wieczystej, czyli pozostania na zawsze w zakonie
Kandydaci do kapłaństwa odbywają studia z zakresu filozofii i teologii chrześcijańskiej oraz bliższe i bezpośrednie przygotowanie do kapłaństwa. Studia seminaryjne programowo są takie same jak w każdym seminarium duchownym. Po zakończonych studiach, alumni przyjmują święcenia kapłańskie i są skierowani do pracy duszpasterskiej na placówki wyznaczone im przez przełożonego prowincjalnego. Prymicje kapłańskie odprawiają w swoich parafiach rodzinnych oraz w kościołach, do których zostali zaproszeni.
Niektórzy prezbiterzy, po święceniach kapłańskich, kierowani są na studia specjalistyczne na wyższe uczelnie w Polsce lub za granicę, przeważnie do Rzymu.
 

 

Zapraszamy chętnych do naszej Wspólnoty.  Nasza Prowincja przyjmuje młodzieńców po osiemnastym roku życia, po maturze, którzy są zainteresowani życiem Ewangelicznym.

Realacja foto w fotogalerii