o_misjonarzEwangeliczne hasło: „Proście Pana żniwa…”(Mt.9,37) stało się wezwaniem dla Modlitewnej Grupy Misyjnej, która gromadzi się w naszej świątyni w każdą pierwszą środę miesiąca na Mszę św. o godz. 18.00, by modlić się wspólnie w intencji misji. Jest to tzw. „Msza św. misyjna” odprawiana w intencjach misyjnych całego Kościoła, ze szczególnym uwzględnieniem działalności misyjnej, którą prowadzi Zakon Franciszkański, w czym uczestniczy nasza Prowincja Bernardyńska, a także klasztor w Tarnowie.

Przy naszym kościele w Tarnowie gromadzi się grupa wiernych (Franciszkańska Unia Misyjna) zorganizowana w dwie Róże Różańcowe (40 osób), która modli się i działa na rzecz misji.

Dzisiejszą Mszę św. koncelebrowaną (7.07.2010) prowadził o. dr Herkulan Antoni Wróbel, ofm, który pracuje w Argentynie wśród „Polonii”, a także wśród Argentyńczyków już 44 lata, a w roku bieżącym obchodzi 50 rocznicę święceń kapłańskich. Przez dziesięć lat sprawował urząd Rektora Misji Polskiej w Argentynie.

Po Mszy św. O. Herkulan spotkał się z grupą modlitewną, gdzie w dialogu, przedstawił historię oraz najważniejsze zagadnienia związane z jego pracą wśród wiernych Argentyny oraz Polonii Argentyńskiej. Wiele ciekawych wypowiedzi wzbudziły wśród słuchających wielkie zainteresowanie; wiele też postawiono pytań, na które Ojciec Jubilat chętnie i z uśmiechem radości udzielał odpowiedzi.

Spotkanie zakończyło się odmówieniem jednego dziesiątka różańca w intencji misji Kościoła oraz błogosławieństwem na „dobranoc”…