śmierć św. Fr.

TRANSITUS = przejście; pamiątka błogosławionej śmierci św. Franciszka z Asyżu.

„Chwalebny wyznawca Chrystusa, św. Franciszek, rozstał się z tym życiem w sobotę, dnia trzeciego października, roku pańskiego 1226. Rok ten był czterdziestym piątym rokiem jego życia, dwudziestym od rozpoczęcia pokuty i drugim od otrzymania Przenajświętszych Stygmatów na górze La Verna” (modlitwy i zwyczaje… s. 325).

 

Św. Bonawentura opisuje śmierć św. Franciszka w następujący sposób: <Gdy zbliżała się godzina jego przejścia do Pana, polecił zwołać do siebie wszystkich braci, … zachęcał ich do miłowania Boga, … i wszystkim braciom tak obecnym jak i nieobecnym, mocą Ukrzyżowanego i w Jego Imię udzielił błogosławieństwa… Skończywszy napominanie…, rozkazał mąż Boży, aby mu przyniesiono księgę Ewangelii i prosił, by mu czytano Ewangelię św. Jana, rozpoczynając od słów: „Było to przed świętem Paschy…”. Później – jak mógł – zaczął się modlić słowami psalmu: „Głosem moim wołam do Pana, głosem moim błagam Pana…” Po odmówieniu całego psalmu, tak go zakończył: „Mnie oczekują sprawiedliwi, aż do momentu, gdy dasz mi nagrodę”.
Gdy wypełniły się w nim wszystkie tajemnice i owa najświętsza dusza uwolniona od ciała zanurzyła się w bezmiarze Bożej światłości, błogosławiony mąż zasnął w Panu> (Modlitwy i zwyczaje... s. 325).

Na nabożeństwo TRANSITUS składają się: Hymn, psalm 142, antyfony, czytania, modlitwy i ucałowanie relikwii św. Franciszka.

W kościele OO. Bernardynów w Tarnowie to nabożeństwo przypominające śmierć św. Franciszka z Asyżu obchodzi się w dniu 4 października wieczorem po Mszy św. o godz. 18.00.
W tym roku Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył i uczestniczył w nabożeństwie „Transitus” Ks. Bp Andrzej Jeż.
 
 
Realacja foto w fotogalerii