"Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” -  tymi słowami jesteśmy rokrocznie wprowadzani w okres Wielkiego Postu. Nawrócenia potrzebuje każdy z nas. Niezależnie czy jest kapłanem, lekarzem, siostrą zakonną czy wdową. Każdy jest zobowiązany do uświęcania swego życia.

Pomocą w przemianie są między innymi nabożeństwa tego okresu: spowiedź, dobre postanowienia. Zachęcamy do podejmowania czynów przemiany i jednocześnie przypominamy, że dla dobra wiernych w naszym kościele porządek nabożeństw nie ulega zmianie. Stąd zapraszamy na Drogę Krzyżową we wtorek i piątek o godz. 17.30. oraz w piątek po Mszy św. o godz. 6.30. Gorzkie Żale w niedzielę o godz.17.15. Zachęcamy też do spowiedzi i przypominamy, że każdego dnia dyżur mamy w konfesjonale od godz.10.30 – 12.00 i od 15.30 – 17.00 ponadto spowiadamy podczas Mszy św.

Życzymy owocnego przeżycia tego szczególnego czasu. 

Od kilku już lat jedenastego lutego nasz Franciszkański Wieczernik wypełnia się o godzinie 9.00. wiernymi, którzy przychodzą tu – jak to mówią – na swoją Mszę św. O tej to godzinie i tego szczególnego dnia w Święto Matki Bożej z Lourdes spotykają się chorzy, starsi i ci wszyscy,którzy pragną uczestniczyć w uroczystej Mszy św. i nabożeństwie z okazji Światowego Dnia Chorych.

Tegoroczne spotkanie było wyjątkowe: nie tylko ze względu na liczbę wiernych uczestniczących we Mszy św. i przystępujących do Komunii św., ale również na przebieg nabożeństwa, które było po Eucharystii. Podczas nabożeństwa wierni mogli stanąć indywidualnie przed Chrystusem w Najświętszym Sakramencie i wypowiedzieć swoje radości i bolączki. Przez kilka sekund patrzyli na Chrystusa. Były osoby, które w postawie klęczącej to czyniły, jak również i te które stały przed Nim. Po chwili modlitwy kapłan mocą Chrystusa błogosławił każdą osobę indywidualnie. Błogosławieństwo trwało kilka sekund, ale uczestnicy nabożeństwa mówili że było to dla nich najważniejsze spotkanie i pozostanie na długo w pamięci.

Drugiego Lutego w Święto Ofiarowania Pańskiego przypada również Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Ustanowił ten dzień papież Jan Paweł II w 1997roku.
Papież chciał w ten sposób wyrazić wdzięczność osobom żyjącym w zakonach, zgromadzeniach i instytutach życia konsekrowanego, jak również pobudzić do refleksji

Kościoła powszechnego nad darem życia poświęconego Bogu. O wdzięczności między innymi mówił kaznodzieja podczas tegorocznej homilii świątecznej w naszym franciszkańskim kościele. Kaznodzieja zwrócił uwagę na to jak wielkim darem dla Wspólnoty i Kościoła jest każdy z tarnowskich zakonników.

Na koniec poprosił wiernych, by się modlili o mądrość i potrzebne dary dla osób konsekrowanych, jak również prosili o nowe powołania.