„Radość w Panu”, śpiew, modlitwa we wspólnocie FMO – to chyba najbardziej franciszkańska grupa młodzieżowa działająca przy tarnowskim kościele Bernardynów. W ciągu roku szkolnego młodzież spotyka się w piątki w celu pogłębienia formacji. W czasie wakacji członkowie FMO wyjeżdżają na rekolekcje oazowe. Uczestnictwem i śpiewem młodzież uświetnia liturgię piątkowych Mszy św. i niektóre niedzielne Msze św.

FMO