W początkach lat dziewięćdziesiątych przy kościele bernardyńskim w Tarnowie zorganizowała się grupa wiernych pod nazwą: „Rodzina Maryi”. Zadaniem tej Wspólnoty jest kształtowanie życia domowego w rodzinie na wzór Matki Najświętszej – Maryi. Jest to grupa modlitewna, która w każdą ostatnią niedzielę miesiąca gromadzi się w kościele bernardyńskim na czuwaniu modlitewnym i adoracji Najświętszego Sakramentu o godz. 15.00.
Instruktaż formacyjny Wspólnota prowadzi we własnym zakresie. Wraz z innymi Wspólnotami uczestniczą w „opłatku” Świątecznym Bożego Narodzenia w III –cią niedzielę stycznia.