Wspólnota Franciszkańskiej Unii Misyjnej istnieje przy kościele bernardyńskim w Tarnowie od 1998 r., która jest zorganizowana w trzy róże różańcowe po dwadzieścia osób. Jej zadaniem jest wspieranie ofiarnością i modlitwą różańcową Dzieło Misyjne Kościoła Katolickiego, szczególnie misjonarzy i misje franciszkańskie.

W każdą pierwszą środę miesiąca, członkowie FUM gromadzą się na Mszy św. o godz. 18.00, słuchają instruktażu formacyjnego, odmawiają jeden dziesiątek różańca, zbierają ofiary na misje, w III niedzielę stycznia uczestniczą w „opłatku” wraz z innymi wspólnotami.
Prezentują pisma o tematyce misyjnej: „Misje dzisiaj”, „Świat Misyjny”, „Światło narodów”, „Głoście Ewangelię”.