Ostrzeżenie
  • JFolder::pliki: Ścieżka nie jest folderem. Ścieżka: /home/users/julian01/public_html/domains/tarnow.bernardyni.pl/public_html/images/stories/Wspolnoty/asysta/asysta1
  • JFolder::pliki: Ścieżka nie jest folderem. Ścieżka: /home/users/julian01/public_html/domains/tarnow.bernardyni.pl/public_html/images/stories/Wspolnoty/asysta/boze_cialo
  • JFolder::pliki: Ścieżka nie jest folderem. Ścieżka: /home/users/julian01/public_html/domains/tarnow.bernardyni.pl/public_html/images/stories/Wspolnoty/asysta/k_zeb
Uwaga
Asysta Maryjna przy kościele OO. Bernardynów istnieje i uczestniczy w nabożeństwach szczególnie maryjnych od 1949 roku. W tym właśnie czasie, gdy władze rządowe zlikwidowały wszystkie związki religijne (kościelne), wówczas sama młodzież postanowiła pielęgnować ideały swego życia religijnego – duchowego. Dziewczyny ze szkół średnich maturalnych (18 lat skończonych) należące przedtem do Sodalicji Mariańskiej i Rycerstwa Niepokalanej utworzyły niezorganizowaną (wolną) grupę, jako Asysta Maryjna. Zadaniem tej grupy było naśladowanie Niepokalanej w Jej cnotach, szerzenie kultu Matki Najświętszej oraz uczestnictwo w nabożeństwach Maryjnych. Dwie godziny w tygodniu poświęcały na formację oraz naukę pieśni Maryjnych i okolicznościowych.
Młodzież żeńską w Asystę, za pozwoleniem miejscowego przełożonego O. Benignego Komornika, zorganizował o. Łucjusz Grudziński, moderator Sodalicji i Rycerstwa. Do opieki i prowadzenia Asysty poprosił Helenę Bojan, która wcześniej należała do Sodalicji Mariańskiej (przyjęta 16.V.1926 r.) oraz do Rycerstwa Niepokalanej (przyjęta 3.V.1947 r.). Ona nakreśliła cel i kierunek formacji Asysty oraz zaprojektowała i wykonała dla niej stroje i znaki - symbole, które Asysta nosiła w czasie procesji.

/Helena Bojanówna ur. 12.VI.1908 r. w Ryglicach, ukończyła szkołę zawodową w zakresie krawiectwa w Krakowie, pracowała we Lwowie w firmie: "kostiumów i damskich sukien". Jesienią 1939 roku powróciła do Tarnowa, gdzie oprócz pracy zawodowej prowadziła młodzież żeńską przy parafii Św. Rodziny, a także przy kościele bernardynów p. w. Św. Krzyża. Była osobą na wskroś religijną: m. i.  pielgrzymowała do sanktuarium w Lourdes w 1958 roku, z okazji setnej rocznicy objawień Niepokalanej. W 1960 roku brała udział w Kongresie Eucharystycznym w Monachium, po powrocie zrezygnowała z pracy w szkole, a także z prowadzenia Asysty. Zmarła pod koniec lat siedemdziesiątych i jest pochowana w Tarnowie na Starym Cmentarzu "/

W 1950 roku pani Helena Bojan zorganizowała po raz pierwszy pielgrzymkę Asysty do Kalwarii Zebrzydowskiej na uroczystości Maryjne w sierpniu ku czci Zaśnięcia i Wniebowzięcia NMP. W pielgrzymce nieodzowną pomocą i współorganizaterm był nowy opiekun i przełożony klasztoru o. Benigny Komornik. Od tego czasu Asysta Maryjna każdego roku w sierpniu uczestniczy w Uroczystościach Maryjnych, w strojach Asysty, co na tle folkloru odpustowego prezentuje się bardzo imponująco i atrakcyjnie. Piękna i uroku dodają oznaki - symbole, które dziewczyny Asysty niosą podczas procesji.

Wyjątkowy udział Asysty Maryjnej w Kalwarii Zebrzydowskiej wypadł w roku 1956 - był to Polski Rok Maryjny, nawiązujący w treści do obrony Jasnej Góry (1656 r.)  Wówczas to wystawiono Misterium ku czci Zaśnięcia NMP w dzień "Pogrzebu Matki Bożej" przy kaplicy "Domek Matki Bożej". Misterium przygotował o. Augustyn Chadam, a oprawę muzyczno-śpiewną o. Wiktoryn Swajda. Zaangażowani w nim byli także klerycy z Seminarium kalwaryjskiego. Natomiast "tło nieba" w tym misterium wypełniały anioły - dziewczyny z Asysty Maryjnej z Tarnowa; one również deklamowały wiersze i śpiewały pieśni na ten cel przygotowane. Misterium z wielkim entuzjazmem i aplauzem przyjęli pielgrzymi uczestniczący w odpuście kalwaryjskim.

Na przestrzeni ponad pięćdziesięciu lat (w 2009 roku przypada sześćdziesiąta rocznica powstania Asysty), Asysta Maryjna wielokrotnie pielgrzymowała (oprócz do Kalwarii) do różnych sanktuariów m. i. do Tuchowa na Święto Maryjne na początku lipca, na Jasną Górę do Częstochowy, do sanktuarium Matki Bożej w Odporyszowie, do Lichenia, a także do Rzymu w 1988 roku (po drodze zwiedzając ciekawsze sanktuaria i ośrodki - zabytki: Wenecja, Florencja, Monte Cassino, San Marino, Asyż, Padwa). Zasadniczym motywem tej pielgrzymki do Rzymu było uczczenie dziesięciolecia pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II oraz 35 lecie istnienia Asysty. Pielgrzymkę organizował o. Stanisław Lizak, przełożony klasztoru, kierowniczka asysty Janina Ćwiok, a przewodnikiem po ziemi włoskiej był br. Zdzisław Siedlecki.

Asysta zaznaczała swój udział w różnych uroczystościach i wydarzeniach kościelnych. Każdego roku bierze udział w procesji Bożego Ciała w Tarnowie: w strojach i z oznakami asysty, czym się wyróżnia od innych grup biorących udział w procesji. Uczestniczy też w jednorazowych imprezach i uroczystościach kościelnych w naszym kościele; np.: w 1969 roku z okazji wizytacji naszego kościoła i klasztoru przez biskupa Jerzego Ablewicza; w 1999 roku Asysta była obecna na Mszy św. wizytacyjnej naszej wspólnoty klasztornej przez o. Benignusa Piechotę, wizytatora generalnego; w 1981 roku w prymicjach o. Władysława Szymoniaka, gdzie oprócz udziału w Mszy św. prymicyjnej zorganizowała dla niego i z nim "pogodny wieczór"; w 1985 roku w uroczystości dziesięciolecia kapłaństwa o. Stanisława Lizaka, gwardiana, i jego rówieśników w kapłaństwie (o. Marian Rybak, o. Bogusław Zabłocki, o. Zygmunt Charymski).

Oprócz uczestnictwa w uroczystościach kościelnych Asysta chętnie organizowała się i uczestniczyła w imprezach dla swojej grupy, jak: "opłatek", "Mikołaj", a w latach sześćdziesiątych "Jasełka", a także scenki teatralne o treści religijnej: "Agnes". Motywem tych imprez było uatrakcyjnienie udziału w asyście oraz - w pewnym znaczeniu - zapewnienie sobie naboru do Asysty.

Niemal od początku istnienia Asysty osobą wiodącą, wyróżnioną w zespole była "królowa", która wokół siebie gromadziła przyjazny krąg koleżanek, a była nią przeważnie najstarsza z uczestniczek w Asyście. Każdego roku po powrocie z uroczystości kalwaryjskich w sierpniu, w najbliższą środę, po Mszy św. wieczornej, na spotkaniu w sali, było przekazanie korony następnej "królowej" Asysty.

Asysta pamięta o rocznicy swego założenia. I co pięć lat czci to wydarzenie bardziej uroczyście: udziałem w Mszy św. zamówionej w jej intencji oraz jak najliczniejszą obecnością. Najbardziej doniośle Asysta uczciła 25-cie lecie założenia w 1974 roku. Wówczas to w czasie uroczystości Maryjnych, w sierpniu, podczas Mszy św. w kaplicy Matki Bożej Kalwaryjskiej, której przewodniczył o. Augustyn Chadam, Asysta złożyła na ołtarzu "wotum" dziękczynienia i zawierzenia Matce Bożej Kalwaryjskiej. Główna uroczystość zewnętrzna odbyła się również w naszym kościele w Tarnowie we wrześniu. Na Mszy św. wieczornej zgromadziły się dziewczęta Asysty z rodzicami, a starsze pokolenie asystentek z rodzinami oraz zaproszeni byli księża opiekunowie. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył o. Augustyn Chadam, a kazanie okolicznościowe wygłosił o. Bonawentura Misztal. Na spotkaniu w refektarzu zebrała się "młodzież" całego ćwierćwiecza, była obecna założycielka Helena Bojan, a wśród wielu przemówień m. i. czytano wspomnienia ze spotkania z okazji dziesięciolecia Asysty. Całość imprezy organizowała aktualna kierowniczka Helena Różycka.

Nieco skromniej - ze względu na zmianę wspólnoty klasztornej po kapitule prowincjalnej - Asysta obchodziła swoje 50-lecie istnienia w 1999 roku. Wówczas spotkanie organizował opiekun, br. Teodor Klecza. Jubileuszową Mszę św. prowadził i kazanie okolicznościowe wygłosił o. Franciszek Rydzak.

Obecnie, Asysta nadal podtrzymuje tradycje: każdego roku, w sierpniu pielgrzymuje do Kalwarii Zebrzydowskiej na uroczystości Maryjne; każdego roku uczestniczy w procesji Bożego Ciała w Tarnowie. Swoją obecność w strojach w naszym kościele Asysta zaznacza udziałem w nabożeństwach: w maju i październiku o godz. 17,30; w każdą środę o godz. 17,30 w nabożeństwie do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Do Asysty należą dziewczyny, które chcą swym postępowaniem naśladować cnoty Maryi - Matki Jezusa Chrystusa, i szerzyć kult Niepokalanej - Patronki Asysty.

Cześć Maryi! - Cześć i chwała!


{gallery}Wspolnoty/asysta/asysta1{/gallery}

Asysta podczas procesji Bożego ciała.

{gallery}Wspolnoty/asysta/boze_cialo{/gallery}

Asysta Maryjna podczas odpustu sierpniowego w Kalwarii Zebrzydowskiej

{gallery}Wspolnoty/asysta/k_zeb{/gallery}