Przy kościele OO. Bernardynów w Tarnowie zawsze istniała grupa chłopców, którzy pełnili posługę podczas Mszy św. i nabożeństw. Obecnie liczy ok. 15 chłopców w wieku od 12 – 30 lat. W grupie jest kilku młodzieńców, którzy po odpowiedniej formacji intelektualno-duchowej otrzymali błogosławieństwo na posługę lektora i są dopuszczeni do czytania Słowa Bożego podczas sprawowania Eucharystii. Członkowie LSO są zobowiązani do pogłębiania swojej więzi z Chrystusem poprzez prowadzenie życia sakramentalnego. Często się zdarza, że niektórzy z nich formację ministrancką otrzymali od swoich ojców, którzy również byli ministrantami w tym kościele.

W soboty o godz. 9.00 ministranci gromadzą się na wspólnym spotkaniu, w celu pogłębienia formacji duchowej oraz sprawach organizacyjnych.