1. O. Maciej Fryzowicz, gwardian 

 

2. O. Ewodiusz Bylica, wikary klasztoru, ekonom 

 

3O. Fidelis Maciołek,  spowiednik. kaznodzieja     

 

4. O. Gerard Konieczek, spowiednik.


5. O. Franciszek Rydzak, spowiednik, kaznodzieja  o.franciszek

6. O. Bazyli Krukowski, spowiednik, kaznodzieja    obazyl

7. O. Tymoteusz Duda, rekonwalescent               o.tymoteusz

8. O. Korneliusz Wierzba, spowiednik, kaznodzieja o.korneliusz
 

9. Br. Albert Mocarski, zakrystian