Kult św. Antoniego w naszym kościele trwa od początku istnienia kościoła. Obecnie czcimy św. Antoniego, nie tylko w sam dzień jemu poświęcony 13 czerwca, ale w każdy wtorek gromadzimy się przy jego ołtarzu na Mszy św. o godz. 9.00 i 18.00. Po Mszy św. są odczytywane z napływających kartek prośby i podziękowania za otrzymane łaski (kartek w ciągu roku jest ok. 3000). Ponadto są okolicznościowe modlitwy do Świętego i ucałowanie jego Świętych Relikwii, jako wyraz kultu oraz jego bliskości w naszych sprawach.
 
sw. AntoniPrzez 9 wtorków poprzedzających Święto św. Antoniego na Mszach o godz. 9.00 i 18.00 głoszone są kazania o tematyce antonińskiej.
W sam dzień Świętego na wszystkich Mszach św. (6.30, 8.00, 9.00, 15.00, 18.00) są głoszone kazania, okolicznościowe modlitwy, ucałowanie Świętych Relikwii oraz poświęcenie lilii (białe lilie zw. św. Antoniego).

Na Mszy św. o godz. 18.00 gromadzą się najmłodsze dzieci, kochane pociechy, które są błogosławione Relikwiami Świętego i polecone jego szczególnej opiece i wstawiennictwu specjalnym błogosławieństwem. Zwyczaj ten nawiązuje do obrazu przedstawiającego św. Antoniego z Dzieciątkiem Jezus na ręku (ten fakt miał miejsce w jego życiu podczas kontemplatywnej modlitwy).

W naszej świątyni obraz ołtarzowy św. Antoniego (mal. Konrad Koegen) został wstawiony do ołtarzowej nastawy w czasie renowacji kościoła na przełomie XIX i XX wieku.