Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w naszym kościele zostało wprowadzone na stałe 13 lutego 1954 roku. Inicjatorem wprowadzenia tego nabożeństwa był ówczesny przełożony klasztoru tarnowskiego o. Andrzej Jukundyn Łaba, a motywem zasadniczym było wyróżnienie Roku Maryjnego (setna rocznica ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu NMP) oraz pięćsetna rocznica bernardynów w Polsce - zakonnej prowincji franciszkańskiej, której patronuje Niepokalana.


Na przygotowanie wiernych uczęszczających do naszej świątyni Ojciec Gwardian poprosił o. Stanisława Szczurka, redemptorystę z Krakowa. Przywiózł on ze sobą obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy - wierną kopię takiego samego obrazu z Rzymu, gdzie jest czczona od XV wieku. Obraz ten, poświęcony przez abpa Eugeniusza Baziaka, rezydującego w tym czasie w Tarnowie, umieszczono w predelli ołtarza Matki Bożej Niepokalanej.

Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy okazało się wielką potrzebą chwili dla wiernych i Kościoła w Polsce. W dniu wprowadzenia nabożeństwa wierni bardzo tłumnie wypełnili kościół, korytarz przykościelny, zakrystię, część z nich uczestniczyła w nabożeństwie stojąc na chodniku przy kościele i na podwórku klasztornym.


Wierni w tym nabożeństwie znaleźli ostoję, gdzie mogli złożyć troski i problemy swego życia codziennego i swojej wiary.

Wizerunek MBNabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy jest kontynuowane, wciąż żywe i aktualne. Wierni swoje troski nadal wypisują na kartkach i przynoszą je do kościoła i wspólnie ze zgromadzonymi w kościele na nabożeństwie przedstawiają je Dobremu Bogu, szukając pośrednictwa Matki Bożej Nieustającej Pomocy, w każdą środę o godz. 17,30. (W ciągu roku kartek z wypisanymi prośbami czy podziękowaniami wpływa ok. 3,5 tysiąca).

Maryjo, Gwiazdo Ewangelizacji, bądź zawsze z nami i prowadź nas do Jezusa.

Obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy znajduje się na zasłonie w ołtarzu Matki Bożej Niepokalanej. Fundował go Antoni Tabiński z Rzeszowa w 1912 roku. W tym roku został odrestaurowany (odnowił Stanisław Brudny) cały ołtarz Matki Bożej, a do półkolistej wnęki wstawiono figurę Niepokalanej, którą zakupił i na własny koszt sprowadził ks. Stanisław Bernacki, kanonik kapituły tarnowskiej, z Groeden w Tyrolu (Austria).  "... przepiękna figura - jak zaznacza kronikarz - niespotykana, pełna uroku i wdzięku" rzadko była zasłaniana obrazem Matki Bożej Nieustającej Pomocy, o którym z czasem zapomniano; odnaleziono go dopiero na początku lat osiemdziesiątych poprzedniego wieku, przy zmianie posadzki kościelnej.

Od tego czasu obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy ukazywany jest w każdą środę podczas Nabożeństwa ku Jej czci i przy śpiewie apelu: "O Maryjo, witam Cię..." -"O Maryjo, żegnam Cię...".