Klasztor OO. Bernardynów w Tarnowie, od 1941 r. prowadzi kuchnię dla ubogich, która wydaje kilkadziesiąt posiłków dziennie.  Początkowo nie było stołówki, a kuchnia mieściła się w jednym pokoju bez zaplecza. Biedni przygotowany posiłek spożywali na zewnątrz lub zabierali ze sobą. Istniał spis ubogich, którym oprócz obiadów przekazywano paczki z darami z okazji świąt.  Obecnie biedni i głodni przychodzą na spożycie ciepłej strawy do nowej kuchni, która została wybudowana w latach 2006-2007.  Tę nową kuchnię pomógł wybudować Ks. Biskup Tarnowski  Wiktor Skworc  i  oddał ją pod patronat św. Szymona z Lipnicy, jako pomnik wdzięczności za jego kanonizację.
 
Wszystkim, którzy pomogli nam zrealizować to dzieło, składamy serdeczne "Bóg zapłać".

nowa_k1

Klasztor i wszyscy korzystający z Kuchni Ubogich, szczególne wyrazy wdzięczności składają Caritas Diecezji Tarnowskiej i Firmie Roleski oraz Prezydentowi Miasta Tarnowa za pomoc w postaci darów żywnościowych, jak również wszystkim, którzy w jakikolwiek inny sposób niosą pomoc ubogim.


Kuchnię ubogich można wspierać wpłacając na konto:

Klasztor OO. Bernardynów /Kuchnia/
ul. Bernardyńska 13,  33-100 Tarnów
Bank Pekao S.A. O/Tarnów
Nr rach.:  37 1240 5194 1111 0000 5251 8528   

Za każdą ofiarę z całego serca dziękujemy i zapewniamy o modlitwie w naszej Wspólnocie klasztornej za żyjących i zmarłych Dobrodziejów.