Pielgrzymka do Radomia
Uroczystość odpustowa ku czci św Franciszka
Jubileusz 50-lecia O. Bazylego
Uroczystość Bożego Ciała
Pielgrzymka do Kalwarii
Pielgrzymka do Lichenia i Częstochowy
Triduum Paschalne
Wielki Piątek
Spotkania opłatkowe-wspólne kolędowanie
Pochód Trzech Króli