Szopka
Pielgrzymka Tercjarzy do Tuchowa
Boże Ciało 2011
Uroczystość św. Antoniego
Miłosierdzie Boże
Festiwal Paschalny
Niedziela Palmowa 2011
Pamięć o tragedii
Opłatek 2011
Pochód Trzech Króli