1909-1913 - W dwóch ołtarzach bocznych zrobiono wnęki, do których sprowadzono figury Serca Jezusowego i Matki Bożej Niepokalanej z Groeden z Tyrolu. W kruchcie umieszczono figurę Matki Bożej Loretańskiej oraz ołtarz z obrazem Pana Jezusa Cierpiącego z dawnej kaplicy "Więzienie Chrystusa".
 

1913 – Zaprowadzono instalację wodociągową.


1918 – Założono instalację elektryczną w kościele i klasztorze.


1951 – Udostępniono wiernym korytarz klasztorny ciągnący się wzdłuż kościoła. Dorobiono schody prowadzące z kościoła na korytarz. We wnęce na schodach umieszczono figurę Matki Bożej Loretańskiej - przenosząc ją z kruchty. Pomieszczenie „skarbczyk” od strony północnej prezbiterium przerobiono na kaplicę, w której umieszczono ołtarz z obrazem Pana Jezusa Cierpiącego i Matki Bożej Bolesnej. W prześwicie nad ołtarzem umieszczono witraż Miłosierdzia Bożego - według wzoru „Jezu, ufam Tobie”.


1954 – Wprowadzono nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.


1960 – Wprowadzono Wieczystą Adorację Najświętszego Sakramentu.


1983 – Wymieniono posadzkę w kościele i zakrystii.


1985 – W kościele wymieniono ławki. W kruchcie wymieniono posadzkę oraz wstawiono krzesła.


1995 – Dach kościoła pokryto blachą miedzianą.


1999-2005 - Kościół i klasztor poddano całościowej gruntownej renowacji. W całym kościele odnowiono polichromię. Zakonserwowano i wyzłocono ambonę i wszystkie ołtarze. W kaplicy dokonano gruntownej renowacji i konserwacji ołtarza i obrazu Pana Jezusa Cierpiącego i Matki Bożej Bolesnej, a także ołtarzyka „tryptyku” w krużganku kościelnym. Wymieniono system grzewczy oraz okna i drzwi w klasztorze.


2006-2007 – Wybudowano nową „kuchnię dla ubogich”, jako pomnik wdzięczności za kanonizację św. Szymona z Lipnicy.


2009 - Klasztor świętuje Jubileusz 550-lecia nieprzerwanej obecności i działalności Bernardynów w Tarnowie.


2009–2010 - Renowacja - przebudowa muru ogrodzeniowego okalającego posesję klasztorną od ul. Franciszkańskiej.


2010 - Gruntowny remont organów przez firmę Mirosława Jakubowskiego z Włocławka.


2010 - Założono monitoring w kościele.


2010-2011 - Odnowiono meble w zakrystii.