KOŚCIÓŁ I KLASZTOR PO BERNARDYNKACH1550 – Jan Amor Tarnowski, właściciel Tarnowa, buduje drewniany klasztor, do którego sprowadza siostry Bernardynki z Krakowa.


1630 – Odbudowano klasztor zniszczony przez pożar w 1614 r.


1655 – Klasztor zostaje zniszczony przez wojska szwedzkie, a siostry zakonne zmuszone są zamieszkać na mieście.


1680 – Ukończono budowę klasztoru murowanego na co wskazuje data na sosrębie (bierzmie) w refektarzu klasztornym: „AD. 1680 IN IULIO”.


1747 – Książę Janusz Aleksander Sanguszko wydaje zgodę na wykorzystanie materiału rozbiórkowego z zamku tarnowskiego na budowę kościoła.


1752-1776 – Trwa budowa obecnego kościoła murowanego.


1781 – Dekretem z dnia 12 grudnia tegoż roku, podpisanym przez cesarza Józefa II Habsburga, skasowano kościół i klasztor Bernardynek. W dwa lata później siostry Bernardynki opuściły klasztor.